Sme tu pre vás

Kontaktné údaje

SPACE – jednotné kontaktné miesta pre mladých v BBSK

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Námestie SNP 14585/1A

97401 Banská Bystrica

space@dobrykraj.sk

Kontakty

Projektová manažérka

Mgr. Katarína Karapetian

katarina.karapetian@dobrykraj.sk

+421 948 928 250

 

Finančný manažér

Mgr. Slavomír Cabadaj

slavomir.cabadaj@dobrykraj.sk

+421 948 874 654

 

Regionálna manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti

PhDr. Ivana Demčíková, PhD.

ivana.demcikova@dobrykraj.sk

+ 421 948 830 925


Regionálna manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti

Mgr. Vierka Melagová

viera.melagova@dobrykraj.sk

+ 421 948 874 633

Kontakty na centrá Space

Banská Bystrica

Horná Strieborná 15

974 01 Banská Bystrica

space.bb@dobrykraj.sk

+421948 830 880

Banská Štiavnica

L. Svobodu 40

969 01 Banská Štiavnica

space.bs@dobrykraj.sk

+421 948 938 583

Brezno

Kuzmányho 8

977 01 Brezno

space.br@dobrykraj.sk

+421 948 944 018

Lučenec

Haličská cesta 4865

 984 01 Lučenec

space.lc@dobrykraj.sk

+ 421 948 854 252

Revúca

Tomášikova 21

050 01 Revúca

centrumra@dobrykraj.sk

+421 948 943 989

Rimavská Sobota

Bélu Bartóka 20/A

979 01 Rimavská Sobota

space.rs@dobrykraj.sk

+421 948 830 817

Zvolen

J. Švermu 1736/14

960 01 Zvolen

space.zv@dobrykraj.sk

+421 948 938 606

Fakturačné údaje

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Námestie SNP 14585/1A, 97401 Banská Bystrica

IČO: 51 744 422

DIČ: 2120807117


Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská Bystrica

dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/201


Štatutárny zástupca: PaedDr. Janka Pálková, PhD.